together, we can more

o nas

Pod1Dachem, NFP - “non-for-profit” organizacja składajaca się z lokalnych polsko-amerykańskich biznesow i  czlonkostwo w niej jest ograniczone do jednej firmy z każdej profesji. Celem Pod1Dachem, NFP jest promocja czlonkow i wspieranie wzajemne firm i oferta wszystkich usług dostepna Pod 1-nym Dachem.

aktualni
urzędnicy

Katarzyna Piatek
President
Anita Kwasny
Vice President
Sebastian Twardowski
Treasurer
Christopher Kurczaba
Secretary
Daniel Lach
Honorary Vice President
Mariusz Bugara
członek zarządu
Bartosz Maj
członek zarządu

I credit meeting many business of our organization. As a result it allows us to grown stronger together.

Adam - Chicago Preferred Car

If you really look closely, most overnight successes took a long time.

Steve Jobs

Success isn't just about what you accomplish in your life; it's about what you inspire others to do.

unknow

Do one thing every day that scares you.

anynymous

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

nasza
firma